Wat doen wij verder:

Wilt u inlichtingen dan kunt u ons altijd bellen of een  E-mail sturen.

Het eerste bezoek c.q. gesprek is altijd gratis.  Wij vinden dat het tussen ons en u als opdrachtgever moet klikken, als er geen klik is dan zal uw droom van uw plannen in onze ogen nooit kunnen slagen en dat geeft alleen maar teleurstelling.

Om dit te voorkomen willen wij altijd graag een persoonlijk gesprek hebben met u, als eventuele opdrachtgever.

Dorsmolen 2

1771 PA  Wieringerwerf

 

Website: www.jampater.nl

Onze adres en contactgegevens:

Telefoon: 0227-603278

Mobiel: 06-22488491

 

E-mail: info@jampater.nl

 

 

Ons bureau beweegt zich niet alleen op het gebied van ontwerpen van nieuwbouw en uitbreidingen, maar bij ons kunt u ook terecht voor:

 

· Constructieberekeningen cq tekeningen

· EPN berekeningen (energie)

· Daglicht-, ventilatie– en geluidsberekeningen

· Kleur– en interieuradviezen

· Vuurbelasting– en stralingsberekeningen

· Ramingen bouwkosten

· Bouwbegeleiding

 

· Verzorgen bestemmingsplanwijzigingen

· Asbestinventarisatie

· Onderzoek grondverontreiniging

· Verzorgen sonderingen en funderingsadvies

· Aankoopkeuringen woningen en bedrijfspanden

· Contra-expertises voor opstalschades

 

· Maken van een artist impression

· Bestek of technische omschrijving

 

 

J.A.M. PATER   Buro voor Ontwerp en Konstrukties

Er is geen zicht door begrenzing.

J.A.M. PATer

Buro voor Ontwerp en Konstrukties

Dit bord staat vóór het pand.